گروه خدماتی آوینا

گروه خدماتی آوینا در تمام سطح شهر تهران اقدام به ارائه خدمات شبانه روزی تخلیه چاه و لوله بازکنی مینماید. درصورت نیاز به خدمات ما در کوتاه ترین زمان تیم های تخصّصی آوینا در کنارتان خواهند بود.

تلفن شبانه روزی: ۰۲۱۸۸۸۱۳۱۸۰ –  09021116650
 

Drain Cleaner 300x198 گروه خدماتی آوینا